نرم افزار مدیریت پروژه ماحی

نرم افزار مدیریت پروژه ماحی

مطمئنا با نرم افزار مدیریت پروژه (Project Management Software) آشنا هستید، به طور خلاصه این نرم افزار برای برنامه ریزی پروژه، پیشبرد فرآیندها، تعیین مسئولیت های هر بخش از پروژه و… به کار می رود. به صورت کلی میتوان گفت نرم افزارهای مدیریت پروژه یا همان برنامه های Project Management به صورت مخفف PM قابلیت مدیریت بخش های مختلف پروژه را به شما می دهند.نرم افزار مدیریت پروژه یک مجموعه ی متنوع از راهکارهای کاربران و مسئولین بخش های مختلف پروژه است، که هدف اصلی آن تسهیل برنامه ریزی و ردیابی عناصر پروژه در تمامی سطوح است.

فهرستی از امکانات این نرم افزار به شرح زیر می باشد:

1) سیستم هشدار دهنده

2) مدیریت فرآیند

3) پایگاه دانش پروژه

4) تقویم جلسات

5) ثبت ساعت های کارکرد (Time Sheets)

6) فعالیت ها و پروژه

7) داشبرد شخصی برای مدیریت کارها

8) داشبرد پروژه

9) پیگیری زمان

10) الگو پروژه ها

11) گزارش‌های پروژه

12) گانت چارت پروژه

13) آمار و اطلاعات پروژه

14) مدیریت اسناد پروژه

15) برنامه ریز سریع پروژه

16) خروجی PDF

17) اخبار

18) تابلو اعلانات

19) یادآور سریع کارها

20) بودجه و جریانات نقدی پروژه

21) محاسبه بهای تمام شده پروژه

22) صورت حساب

23) مدیریت منابع انسانی

24) مدیریت حضور و غیاب

25) تقویم های کاری

26) مدیریت وظایف