داشبورد بیمارستانی گیل اوخان

داشبورد بیمارستانی گیل اوخان

داشبورد اطلاعاتی و آماری گیل اوخان سامانه ای با هدف جمع آوری ، تحلیل و نمایه سازی اطلاعات موجود در سازمان ها می باشد. این سامانه برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان پیا ده سازی شد. در نمونه ی پیاده سازی شده اطلاعات شش سامانه مختلف ( درمانی ، بهداشتی، مالی، پرسنلی، اطلاع رسانی و نوبت دهی) جمع آوری و تحلیل شد است. از دیگر مزایای این داشبورد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1) تسریع و بهبود فرایند تصمیم گیری

2) بهبود فرایندهای داخلی سازمان

3) شناسایی میزان پیشرفت طرح ها و پروژه های سازمان

4) شناسایی و تصمیم گیری و اصلاح نقاط ضعف فرایندها با تکیه بر نقاط قوت

5) تولید مخزن داده و متمرکز سازی اطلاعات

6) ایجاد جریان داده ای برای ارتباط با سامانه های درون و برون سازمانی

7) امکان فرآوری داده ها ( اضافه کردن توصیفات آماری از قبیل واریانس و معادلات آماری) جهت توصیف دقیقتر اطلاعات

8) تولید نمایش interactive داده ها

9) تحلیل بهنگام اطلاعات

10) انجام پیش بینی های مورد نیاز مدیران

11) پیشنهاد راهکارهای درمانی به پزشکان

12) تحلیل های بالینی