نرم افزار مدیریت فروش

نرم افزار مدیریت فروش

برای انتخاب ابزاری مناسب برای کسب و کارتان باید ویژگی های نرم افزار CRM را با نیازمندی های کسب و کار خود تطبیق داده و مشاهده نمایید این ابزار چه میزان می تواند به شما کمک نماید تا تجربه ای بهتر به مشتریانتان ارائه نمایید.
برای سهولت آشنایی هرچه بیشتر شما با ویژگی های نرم افزار CRM آدان ، خصوصیاتی که بیشتر کسب و کارها به آنها نیاز دارند در چهار بخش دسته بندی شده است:
ویژگی های مدیریت عملیات فروش، که ویژگی های بارز برای سهولت مدیریت فرایند فروش را نشان می دهد. ویژگی های موجود برای بازاریابی و کانال های ارتباطی که کمک می کند فرایندهای بازاریابی با کارایی بیشتری انجام شوند. امکانات مربوط به ایجاد ارتباط میان نرم افزار CRM با سایر نرم افزارهایی که در سازمان ها وجود دارد. و درنهایت ویژگی هایی که با استفاده از آنها می توانید تنظیمات اختصاصی و پیشرفته مورد نیاز خود را در نرم افزار CRM پیاده سازی نمایید.

از جمله قابلیت های نرم افزار مدیریت فروش آدان می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

1) بانک اطلاعاتي مشتريان

2) طبقه بندي مشتريان

3) مشاهده سوابق مشتريان

4) ثبت تماسهاي تلفني هر مشتري

5) يادآوري يا هشدار براي هر مشتري

6) ارجاع کار يا وظيفه به ديگر کاربران نرم افزار

7) گزارشات متنوع

8) اتصال به voipو کالر آی دی

9) تعريف انبار هاي متعدد

10) تعريف کالا يا خدمات و قيمت فروش

11) تعريف بازارياب و پورسانتها

12) صدور فاکتور و پيش فاکتور

13) دريافت و پردختهاي مشتريان

14) عمليات چک و صندوق

15) عمليات باربری و صدور بیجک

16) گزارشات فروش به تفکيک کالا،منطقه، بازارياب و

17) تعريف گردش کار

18) گرفتن سفارش توسط بازارياب

19) هندل کردن سفارش

20) ارسال سفارش

21) رهگيري سفارش توسط مشتري

22) ثبت بارنامه و بيجک