سیستم آمار فروش و تحلیل رقبا

سیستم آمار فروش و تحلیل رقبا

یکی از بخش های طرح کسب و کار یا طرح تجاری تحلیل رقبا است. تحلیل رقبا در برنامه ریزی برای موفقیت تاثیر به سزایی دارد.  آنالیز محصولات و رقبا یک نیاز اساسی است چرا که شما با انجام این فرآیند میتوانید با دست گذاشتن بر روی نقاط ضعف رقبای خود و افزودن آن‌ها به نقاط قوت محصول خود نظر مشتریان را به خود جلب کرده و هر چه بیشتر سهم خوپ را از بازار افزایش دهید. این ارزیابی های شما میتواند به بهبود تجربه کاربری در فرآیند استفاده از محصول نیز کمک کند تا مشتریان شما نسبت به رقبا به تجربه کاربری بهتری از محصول نهایی شما استفاده کنند.

از جمله قابلیت های نرم افزار آمار فروش و تحلیل رقبا می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

1) بانک اطلاعاتي مشتريان

2) بانک اطلاعاتی محصولات

3) بانک اطلاعاتی رقبا

2) طبقه بندي مشتريان، محصولات ، رقبا

3) مشاهده سوابق رقبا

4) آمار فروش رقبا

5) بررسی محصولات پر فروش

6) تحلیل و نمایش نموداری علایق مصرف کننده ها یا مشتریان

7) ارائه گزارشات توصیفی بازار برای سطوح مختلف مدیران

8) امکان دریافت ورودی و خروجی اکسل

...